csn_foto.gif

 

CV

 

Christian S. Nissen
Født . 26.07.1945

 • Student (Slagelse) 1964
 • Cand.phil. i samfundsfag fra Københavns Universitet 1972
 • Cand.scient.pol. fra Århus Universitet 1975
 • Undervisningsassistent ved Institut for Samfundsfag, Københavns Universitet 1969
 • Adjunkt i international politik smst. 1972, lektor 1976
 • Fuldmægtig i Miljøministeriet 1977
 • Fuldmægtig i Finansministeriet, Budgetdepartementet 1981
 • Administrator ved Nationalmuseet 1985
 • Adm. Direktør for Rigshospitalet 1991
 • Generaldirektør for DR 1994-2004
 • Uafhængig rådgiver, forfatter, foredragsholder mm. 2004 - 
  ----------------
 • Modtog the 'Media and Democracy Karol Jakubowicz Award 2018' på Warszawa Universitet. Se >> her
 • Formand for bestyrelsen, Huset DeltagerDanmark, 2016 -. Se >> her
 • 'Visiting Researcher', Center for Civil Society Studies, Copenhagen Business School (CBS) 2016 - . Se >> her
 • Medlem af det eksterne redaktionspanel for Kulturstyrelsens rapportering om mediernes udvikling i Danmark, 2013 - (se >> her).            
 • Formand, CARE Danmark 2013 - 2018 (Medlem af bestyrelsen siden 2005, næstformand 2007 - 2013)
 • Medlem af Board of Directors, CARE International (Geneve) 2008 - 2016 / Council 2016 - 2018
 • Medlem af Kulturministeriets 'Visionsgruppe 2 om opgavefordeling og tilskudssystem på museumsområdet' 2017
 • Medlem af Kulturministeriets Public service-udvalg 2015-2016. Se >> her
 • Formand for Advisory Board, Center for Offentlig kompetenceudvikling (COK), 2010 -  2015  
 • Adjungeret professor, Copenhagen Business School, 2006 - 2016
 • Formand for bestyrelsen, Roskilde Universitet 2008-2014. Medlem af bestyrelsen 2006-2014.
 • Medlem af Editorial Commission,  for projektet "Mapping Digital Media - Journalism, Democracy and Values" (Open Society/Soros Foundation, (se >> her) 2009 - 2014
 • Bestyrelsesmedlem, Det Danske Filminstitut 2006-2013
 • Modtog the emma award 2012 "- in Recognition of a Lifetime's Commitment to Media Management and Education"  (se >> her)
 • Research Associate, the Media Management and Transformation Centre, Jönköping International Business School, Sverige 2008-2011.  
 • Medlem af"Ad hoc Advisory Group on Public Service Media Governance" Europarådet 2009-2011  
 • Formand for den Europæiske Radio Union’s (EBU) ”Digital Strategy Group” 1999-2003.
 • Pædagogisk redaktør - sammen med Jimmy Stahr - af skolebogsserie til samtidsorientering for Gjellerups Forlag   1974–1984.
 • Censor ved forskellige samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser 1980-92 og igen fra 2005-08
 • Ekstern lektor ved Københavns Universitet 1977-82  
 • Medlem af Studenterrådet ved Københavns Universitet 1965-69, formand 1967-68
 • Forfatter/redaktør af artikler og bøger om international politik, offentlig administration, ledelse og medier (se >> her).