På Ministerens Vegne 

- at styre og lede i statens tjeneste. 

Bidrag til fortællingen om styring og ledelse i statens departementer, styrelser og institutioner i sidste halvdel af den 20. århundrede. Christian S. Nissen (red.) (Handelshøjskolens Forlag 2009)

Indholdsfortegnelse 

Paa_ministerens_vegne.jpg

Forfatternes forord 
1. Introduktion af Christian S. Nissen
2. Begyndelsen, af Hans Henrik Brydensholt
3. Embedsmænd i jeans og T-shirt, af Christian S. Nissen
4. Danmark 1957 – 2007 – et samfund under ombygning, af Ole Zacchi
5. Nybrud i den økonomiske politik og styring, af Inge Thygesen
6. Politisering og markedsgørelse. Udviklingstendenser i den statslige sektor fra begyndelsen af 70’erne til i dag, af Jens Kampmann
7. Minister – departementschef. I grænsefeltet mellem politik og forvaltning, af Christian S. Nissen
8. EU medlemskabet og den danske centraladministration. Udviklingen set fra Landbrugsministeriet, af Poul Ottosen
9. Den retlige udvikling, af Hans Henrik Brydensholt
10. Vi har sejret ad helvede til, men var det godt alt sammen? Moderniseringsprogrammet i 25 år, af Christian S. Nissen
11. ”Fra jord til bord” - Dannelsen af Fødevareministeriet, af Poul Ottosen
12. Perestrojka i uddannelsessektoren med erhvervsskolerne som pionerer, af Inge Thygesen
13. Miljøstyrelsen i 70’erne og 80’erne, af Jens Kampmann
14. Tilblivelsen af Statsfængslet i Ringe, af Hans Henrik Brydensholt
15. Rigshospitalet – da DJØF-kulturen mødte en anden virkelighed, af Christian S. Nissen
Forfatterne: Kort biografi 

Anmeldelse, Rune Lykkeberg  i Information 31. oktober 2009, se >> her