ANALYSE, RÅDGIVNING OG FOREDRAG

Dette arbejdsfelt spænder lige fra store møder med flere hundrede deltagere til seminarer og workshops med en lille kreds eller rådgivning, samtaler og coaching med en enkelt eller et par personer. Geografisk strækker det sig fra Grønland over Birkerød og Holsterbro til Bruxelles, Montenegro og Hong Kong. Jeg har også fået i opdrag at gennemføre analyser og give råd inden for områder, hvor min baggrund og erfaring har kunnet være til nytte.
>> Se referencer her:

Jeg har ikke faste modeller og løsninger eller en samling færdigskrevne standardforedrag på hylden. Fremgangsmåder, metoder og emner er blevet aftalt med opdragsgiverne. Opgaver og temaer har først og fremmest ligget inden for følgende hovedområder:

LEDERSKAB - TIL BORGERNES BEDSTE

En "rejse-guide" fra den offentlige sektors ledelseslandskab. Om de særlige ledelsesvilkår i offentlige styrelser og institutioner og de mange - ofte modstridende - krav og forventninger, der stilles til de offentlige ledere. Se også bogen af samme navn: Klik her

NÅR PLANER MØDER VIRKELIGHEDEN - OM STRATEGIARBEJDE OG ORGANISATIONSUDVIKLING

Det er nødvendigt, at ledere sætter klare mål og at der laves planer for at nå dem. Men hvorfor er det så svært at føre dem ud i livet? Hvor er det kæden ofte springer af - og hvad kan man gøre for at strategier og planer omsættes til handling?

DANMARKS RADIO I 10 ÅR.

De ti år 1994-2004, hvor jeg arbejdede i DR, var en spændende tid for mig og en afgørende periode for den gamle statsradiofoni. Det har jeg skrevet min fortælling om i en bog, som udkom i marts 2007 (>> klik her).

Hvad var det, der skete, da monopolet forsvandt? Hvorfor lavede vi DR2 og hvad skete der med programpolitikken? Om de interne magtkampe, om forholdet til folketing og regering og hvordan vi skulle forholde os til lytterne og seernes ønsker og behov.

MEDIE- OG KULTURPOLITIK.

Om udviklingen af de elektroniske medier fra monopoltid til dagens konkurrencemarked. Radio og TV i spændingsfeltet mellem folkeoplysning, kulturformidling og masseunderholdning. Den nye digitale teknologi og dens revolutionerende mulighed for at give magten tilbage til brugerne.

MANAGEMENT TÆNKNINGEN I EN BLINDGYDE ?

"Kvalitetsreformen" ligger i forlængelse af 25 års arbejde med "Moderniseringsprogrammet" fra 1983, der inførte "moderne management" i den offentlige sektor. Hvad er der - på godt og ondt - kommet ud af det? Hvad har det betydet for den offentlige service - og for de offentlige ansattes arbejdsglæde og trivsel?

Og endnu vigtigere - kan vi fortsætte ad den vej, eller er vi på vej ind i en blindgyde?

LEDELSE AF FAGPROFESSIONELLE.

Medarbejdere med en faglig profession (og dem bliver der flere og flere af – og de får stadig større betydning for virksomhederne) motiveres mere af deres fag end gennem traditionelt lederskab. Vi må lære de fagprofessionelle kulturer og de krav de stiller til god ledelse at kende. Både for at kunne give rum for kreativitet og udvikling og for at sikre, at det giver værdi for virksomheden/organisationen.

LEDELSESKOMMUNIKATION.

”Hvorfor gør de (medarbejderne) ikke som man siger?” og ”Hvorfor siger ledelsen ikke klart, hvor vi skal hen?” er to tilbagevendende beklagelser i mange virksomheder og organisationer – også der, hvor jeg har været chef. De er på samme tid både velbegrundede og svære at gøre noget ved. Men både gode og dårlige erfaringer kan man lære noget af.

Ledere er også mennesker.

- men det glemmes ofte, både af lederne selv og af deres omgivelser. I betragtning af det stress, arbejdspresset og den kritik, ledere ofte lever med, kan man spørge, hvad det er der motiverer os til at tage et lederjob. Hvad er succes-kriterierne, hvordan klarer vi nederlag og husker, at der er et liv med familie og venner ved siden af?