Med CARE i Zambia november 2011

Med CARE i Zambia november 2011

Status 2011

I det afsluttende kapitel i en bog, som jeg nedenfor skal vende tilbage til, understregede jeg, hvor vigtigt det er for os i det "tredje liv" at opretholde og udbygge sociale sammenhænge, så "der ikke går for meget slåbrok i det", som en af mine venner har udtrykt det. Børnebørnene er en pragtfuld gave og det er rart at få tid til at tage sig af haven og bunken af ulæste bøger. Men det er for de aller fleste af os "forhenværende" ikke nok. I den henseende har jeg også i det forgangne år været privilegeret takket være bl.a. bestyrelsesarbejdet på RUC, Filminstituttet og i CARE samt arbejdet for COK og de mange udenlandske opgaver og kontakter på medieområdet.
Det meste af foråret gik med at skrive bogen "Lederskab - til borgernes bedste", som udkom på Gyldendal i august og nu er sat i trykken til 2. oplag (omtale og anmeldelser af bogen se her). Det bragte mig i kontakt med mange engagerede offentlige ledere og andre, der interesserer sig for ledelse. På en lukket blog skabt til lejligheden lagde jeg kapitlerne ud efterhånden som jeg skrev dem og inviterede godt en snes vidende mennesker til at kommentere og give mig råd. Resultatet blev 50 tæt skrevne sider med kritik og forslag, som så indgik i min gennemskrivning af manus til den endelige version. En spændende arbejdsform, som må kunne udvikles i andre tilsvarende sammenhænge. 
På Center for virksomhedsudvikling og ledelse/CBS er der virkelig kommet gang i SLIP-projektet (Strategic Leadership in the Public Sector/Fremtidens offentlige lederskab) (se her), der finansieres via en forskningsbevilling fra Finansministeriet og bidrag fra en stor partnerkreds.
Inden for medieområdet har jeg i efterårets løb arbejdet med et paper om ledelsesudviklingen i de europæiske public service institutioner (på medieområdet) til Det danske Ledelsesakademi's konference på CBS i december (kan downloades her). Det er et forarbejde til et kapitel i en international antologi om medieledelse, der skal udkomme sommeren 2012. 
Arbejdet i Europarådets "Ad hoc Advisory Group on Public Service Media Governance" er foreløbigt afsluttet med en "Draft Recommendation of the Committee of Ministers" (se her). Min kontrakt med Open Society/Soros Foundations som en af fem editorial commissioners i projektet "Mapping Digital Media" (se her) er blevet forlænget. Vi har nu offentliggjort 1/3 af de omkring 60 landerapporter og en række tema rapporter om mediedigitaliseringens betydning for "journalism, democracy and values". At dømme efter de foreløbige resultater ser billedet i de fleste lande ikke alt for lyst ud. Men det er næppe digitaliseringen, der er ondets rod. Det er det jo i øvrigt heller ikke her i Danmark med de problematiske "sager", der er kommet op til overfladen i årets sidste måneder. Et nyttigt kik i spejlet, når man vender sig om og vurderer situationen i Ungarn, Ægypten og Mexico og alle de andre, hvor det står virkelig slemt til.
Fritiden er i "det tredje liv" en lidt underlig, flydende størrelse, og derfor vigtig at tage vare på. Det kniber lidt for mig. Men fjeldvandringen op igennem Norge fortsatte mod Nordkap. Hvis bentøjet holder, når vi næste år til Trondhjem. Flokken af børnebørn voksede i år med tre, så vi nu er oppe på syv.