Med CARE i Dire Dawa,  Etiopien november 2007

Med CARE i Dire Dawa,
Etiopien november 2007

Status 2007

Også i 2007 har jeg haft privilegiet at kunne arbejde med en meget bred vifte af ting som interesserer mig, heraf heldigvis en hel del som ligger på grænsen af min hidtidige hjemmebane. Et eksempel var den henvendelse, jeg fik fra det tyske EU-formandskab og Kommissionen om til en mediekonference i Leipzig i forsommeren at lave en undersøgelse af EU medlemslandenes reguleringspolitikker inden for nye, interaktive medier. Alt i alt har aktiviteter som foredrag, seminarer og lignende om mediespørgsmål mest været i udlandet (England, Østrig, Moldova, Norge, Tyskland, Portugal og Schweiz), mens de hjemlige gøremål har ligget inden for kulturpolitik, ledelse på undervisnings- og kulturområdet og arbejdet med strategiudvikling i bredere sammenhænge.

I foråret udkom min bog om årene i DR (”Generalens veje og vildveje”) på Gyldendal. Jeg skal hverken klage over (manglende) opmærksomhed, anmeldelserne eller salget. Men ærgerligt var det, at den store opmærksomhed om kulturministerens ”Kære Jørgen.. mail” og de politiske relationer mellem regering og DR kom til at skygge over alle de andre, mindst lige så vigtige emner i bogen.

Bogen 'Making a Diffenerce', som udkom på engelsk og fransk i 2006 er nu udkommet i en italiensk udgave (Fare la Differenza. Il servizio pubblico radiotelevisio nel panorama mediatico europeo).

I årets sidste måneder har jeg færdiggjort en artikel om public service mediernes organisering vis a vis statsregulering og marked til offentliggørelse i en portugisisk antologi, som planlægges udgivet i begyndelsen af 2008. I støbeskeen har jeg sammen med en amerikansk kollega et projekt om en bog, der skal belyse de særlige vilkår for public service medier i mindre lande.  Det synes jeg, der er et behov for, så man ikke hele tiden skal lave sammenligninger med BBC og de andre store. Og så har jeg fortsat mine månedlige kommentarer i Information om medier.

Efter et tilløb i nogle artikler om ledelsesarfaringerne fra Nationalmuseet, Rigshospitalet og DR, som kom for nogle år siden, er jeg sammen med en gruppe (af andre) fratrådte ledere i gang med en bog om udviklingen i den statslige ledelses- og styringstænkning i de sidste 30-40 år. Mit bidrag (om Moderniseringsprogrammet fra 1983 og dets videre udvikling) til bogen ligger nu i en første version, men skal i den videre bearbejdning knyttes bedre an til den aktuelle diskussion om den såkaldte ”kvalitetsreform”.

Arbejdet i RUC’s bestyrelse har været et spændende og udfordrende gensyn med universitetsledelse, en virksomhedskultur som jeg husker den fra 1976, der nu er sat på en hård prøve med en ny og på mange måder fremmed ledelsestænkning. I efteråret udpegede undervisningsministeren mig til den midlertidige bestyrelse for ”Professionshøjskole Lillebælt” og hans kollega i kulturministeriet beskikkede mig til Filminstituttets bestyrelse. Mens det første nærmest er en overdragelsesforretning, ser jeg frem til arbejdet med (og for) dansk film, som i mange år har været en af mine store interesser – ganske vist hidtil fra en mere nydende vinkel.

Også i år har bestyrelsesarbejde i CARE Danmark bragt mig i forbindelse med den stadigt vigtigere opgave at forbinde økonomisk, social udvikling med bæredygtighed og den truende klimaudvikling. Det var netop et af hovedemnerne på CARE International’s generalforsamling i Addis Ababa i november. I den forbindelse havde jeg lejlighed til i tre dage at besøge en række af CAREs projekter i det østlige Etiopien.

Alt i alt ser det måske voldsomt ud. En gang imellem oplever jeg det også sådan og spekulerer på, om jeg kan holde dampen oppe. Men det er jo en bekræftelse på, at interesse og lyst er vældige drivkræfter – ikke mindst fordi jeg i så mange sammenhænge møder dejlige, engagerede mennesker, der hver på sit felt arbejder for en (endnu) bedre verden. 

Retur til forside klik