Analyser, rådgivning & foredrag

I den seneste halve snes år har jeg i mange forskellige sammenhænge gennemført større undersøgelser og rådgivet bl.a. Det Berlingske Officin, Europarådet, Økonomi- & Erhvervsministeriet, EU-kommissionen, Nordisk Ministerråd og Open Society- / Sorros Foundations.
Sideløbende holder jeg foredrag for offentlige og private virksomheder i staten og kommuner, på kurser, konferencer og  i foreninger. Jeg bliver bedt om at provokere og inspirere til at tænke nyt, til at se på ens egen verden med andre briller eller at få et indblik i de hjørner af verden, hvor jeg har færdedes.
>> Læs mere                                     >> Se referencer
>> Henvendelse om rådgivning og foredrag

Medier, ledelse & udviklingsbistand

På disse tre områder har jeg fået det privilegium at kunne kombinere praktisk arbejde og erfaringer med en mere analytisk tilgang. Bestyrelsesarbejde i fem meget forskellige virksomheder og institutioner har lagt nye erfaringer oven i en snes års ledelsesarbejde på direktionsniveau og det mere teoretisk orienterede arbejde  på CBS. 
Mine ti år i DR har fået en "long tail" i et fortsat arbejde på medieområdet, især i internationale sammenhænge. 
Endelig har jeg gennem arbejdet i CARE skabt en forbindelse tilbage til mit udgangspunkt som universitetslærer i international politik og udvikling.
>> Læs mere

Forfatterskab


Min "debut" var en artikel, skrevet sammen med Finn Ejnar Madsen, i Nordisk Forum i 1968 om studenteroprøret. Siden er det blevet til en række bidrag til antologier og tidsskrifter samt bøger jeg selv har redigeret eller skrevet. Indholdsmæssigt spænder det over hovedtemaer som international politik, energipolitik, offentlig forvaltning og ledelse samt medier og en række essays over et bredere samfundsmæssigt og kulturpolitisk felt. Udover kronikker og debatindlæg i dagblade har jeg i nogle år skrevet kommentarer i dagbladet Information om medier og  offentlig forvaltning og politik.

>> Se publikationsliste


'Seneste nyt: 

  • Se status fra året 2016 klik >> her, med links videre til årene 2006 - 2015.
  • Udpeget af kulturministeren som medlem af en 'Visionsgruppe om opgavefordeling og tilskudssystem på museumsområdet', juli 2017.
  • Seneste publikation: "Public Service Media Funding - Incrementally Changing at the Brink of a New Era" i 'Transparency and Funding of Public Service Media - Die deutsche Debatte im internationalen Kontext', eds. C. Herzog, H. Hilker, L. Novy og P. Torun, pp. 91-105,  (Springer VS. Weisbaden GmbH 2018).

Senest revideret august 2017