Med CARE i Mohale’s Hoek, Lesotho, November 08

Med CARE i Mohale’s Hoek, Lesotho, November 08

Status 2008

I 2008 har jeg ikke helt kunnet leve op til min forestilling om her i den tredje alder selv at bestemme over mit liv. Fristelserne til at sige ja til opfordringer og anmodninger har været store. Problemet er vist, at der ofte er for lang tid mellem henvendelsen om at være med i et eller andet og så ”leverancetidspunktet” med ophobende og snærende deadlines til følge. Det er altså et banalt styringsproblem !

Mediepolitik 
I årets løb er jeg blevet kontaktet om råd og dåd til østeuropæiske ”publicistiske” NGO’er og folk i public service sektoren. I samme boldgade har jeg været til lidt deprimerende konferencer i Polen og Estland om den truende udvikling for frie medier i Østeuropa. Her i efteråret har jeg ved Open Society Institute (en del af George Soros Foundation) i London været med til igangsættelsen af et nyt projekt om mediedigitaliseringens betydning for kultur, ytringsfrihed og politik. 
Efter en langsom opstart er der nu også ved at komme luft under vingerne på projektet (se også status 2007) ”Broadcast Media in Small Nations”, en undersøgelse af mediesituationen i ca. 30 lande med mindre end 20 mio. indbyggere. Projektet gennemføres sammen med Greg Lowe og Robert Pichard og sigter mod en bogudgivelse i 2010.

Ledelsesudvikling 
I forskellige sammenhænge har jeg arbejdet med ledelses- og styringsproblemerne i den offentlige sektor. Det har ud over foredragsvirksomhed først og fremmest været i regi af Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL) på Copenhagen Business School, bl.a. med et bidrag til en bog ”Det fortrængte offentlige lederskab” (se nr. 35 på publiceringslisten), der udkom i eftersommeren. I et andet spændende bogprojekt har jeg på CBS’s Center for Applied Management Studies (CAMS) arbejdet sammen en lille gruppe forhenværende statslige topchefer med en beskrivelse af udviklingen inden for statslig styring og ledelse i sidste halvdel af det 20. århundrede. Vi regner med, at bogen er på markedet i foråret 2009.

Symfoniorkestre 
Langs en tangent til dette mere traditionelle ledelsesperspektiv har jeg i 2008 arbejdet sammen med de fem danske landsdelssymfoniorkestre om udviklingen af samvirket mellem orkestrenes solospillere/gruppeledere og tuttimusikere. Det har været utroligt spændende at få et så bredt og dybt kendskab til den helt specielle orkesterkultur. Jeg blev efterfølgende opfordret til at præsentere projektets iagttagelser og anbefalinger på en konference for europæiske radiosymfoniorkstre i Glasgow i november og kunne her konstaterede, at der er meget klare paralleller mellem de danske orkestre og deres europæiske pendanter. Et længere og mere analytisk diskuterende ”paper” (download her) om projektet blev fremlagt på den årlige forskningskonference i Det danske Ledelsesakademi i december.

Bestyrelsesarbejde 
Jeg har fortsat arbejdet i RUCs og Filminstituttets bestyrelser. Især det første har trukket tænder ud her i efteråret, hvor jeg har efterfulgt Dorte Olesen som bestyrelsens formand. 
Så har jeg været med i advisory boards for en håndfuld opstart-virksomheder inden for medie- og Internet området: IndblikNu, er kommet flot fra start og LeaderLab er på spring og søger nu investeringskapital, mens andre er gået i midlertidigt venteposition.

International udviklingsbistand 
I kølvandet på en større organisatorisk omlægning i CARE International, der er den tredje største NGO bistandsorganisation i verden, er jeg gennem mit medlemskab af CARE Danmarks bestyrelse blevet medlem af CARE International’s Board of Directors og dettes Executive Committee (forretningsudvalg). I forbindelse med generalforsamlingen i Johannesburg i november var der ”field visits” til en række CARE-projekter i Lesotho, hvor vi fik en skala 1:1 illustration af den globale opvarmnings ødelæggende virkning på levevilkårene. Mens tidligere besøg hos CARE-projekter i andre lande har givet et håndgribeligt grundlag for en tro på økonomisk vækst og fremskridt i befolkningens levevilkår, var en sådan optimisme sværere at begrunde i Lesotho, der efter fem års tørke er ved at forvandles til ørken.

- og det vigtigste 
Heldigvis har det ikke været arbejde alt sammen. En voksende plads i kalenderen og i hjertet indtages af flokken af børnebørn, der nu er vokset til 3½. I sommeren tog min kone, Mai Buch, og jeg fri fra det hele og kørte under præsidentvalgkampagnen og den begyndende finansielle krise i løbet af en måned 4.000 miles (se kort) gennem 18 østlige stater i USA, fra Chicago til Charleston. 
Det er en mærkelig verden, vi lever i. I det ene hjørne, hvortil Danmark hører, en overdådig rigdom og et ødselt levned, hvor mange alligevel ikke kan få nok. I det andet en bundløs og nærmest udsigtsløs fattigdom, hvor det paradoksalt nok ikke skorter på gæstfrihed og smil. Når jeg ind imellem som nævnt i indledningen synes, det hele bliver lidt for meget, behøver jeg blot i taknemmelighed at tænke på alle de spændende ting, jeg får lov til at være med i, og alle de engagerede mennesker jeg møder på vejen. 

Retur til forside klik