PUBLIKATIONER

 • Kommentarer i dagbladet Information om politik & forvaltning 2010 - 2012 (>> se her)

 • Kommentarer i DJØF-Bladet 2009 - 2010 (>> se her)

 • Mediekommentarer i Information 2005 - 2010 (>> se her)

 • Kronikker 1996 - (>> se her)

   

2018

 • "Public Service Media Funding - Incrementally Changing at the Brink of a New Era" i 'Transparency and Funding of Public Service Media - Die deutsche Debatte im internationalen Kontext', eds. C. Herzog, H. Hilker, L. Novy og P. Torun, pp. 91-105, (Springer VS. Weisbaden GmbH 2018). Se >> her.

2017

 • Sæt Museerne Fri. Museernes fremtidige organisering, opgavefordeling og tilskudssystem. Astrid Gade Nielsen og Christian S. Nissen (Kulturministeriet, december 2017). Se >>her.

2016

 • Working with scenarios of future Public Service Media
  - a tool for political decision making? (Foreløbigt arbejdspapir til RIPE@2016, se >> her)

 • "Media Freedom Revisited. The widening gab between ideals and reality", i Freedom of Expression and Media in Transition - Studies and reflections in the digital age (pp. 53 - 59), red. Ulla Carlsson. UNESCO / NORDICOM. Göteborg 2016.

2015

 • "Obeying His Masters' Voices - Managing Independence and Accountability in Public Service Media between Civil Society and State" i Managing Media Firms and Industries: What's So Special About Media Management?; Lowe, G.F. and Brown, C. eds. pp 121-141. Berlin: Springer Scientific 2015.

 • "The BBC charter renewal, seen through a Nordic lens". Bidrag august 2015 til "Our Beep, the Future of the BBC". Se>> her

 • "Digitization and Public Service Media: What Service for Which Public?" i Public Service Media in Europe. A Comparative Approach. red. Karen Arriaza Ibarra m.fl. pp. 89-107. Routledge 2015.

 • "Lifting 'white man's burden' onto the shoulders of Southern Civil Society - transforming Northern NGOs into global organisations". Work in progress, Version 1.1 2015 (se >> her)

 • "Det næste systemskifte", Ræson 02/15, side 58 - 62. (se>> her)

2014

 • "Forvaltning er forvaltning - og forvaltningsforskning er forskning. - and never the twain shall meet!". i Sprækker for fornyelse - Nye perspektiver på offentlig styring og ledelse. Klaus Majgaard red., side 119 - 149. (Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014). Se >> her.

 • "Distributing the Digital Dividend", i Digital Journalism: Making News, Breaking News. Mapping Digital Media, Global Findings. eds. Marius Dragomir and Mark Thompson. Open Society Foundations 2014, pp. 175-189. (se >> her)

 • En kundskabsressource for nordisk kulturpolitik. Forundersøgelse om behov, muligheder og barrierer for en bedre samordning af nordisk kulturstatistik. Udarbejdet for NORDICOM på opdrag af Nordisk Ministerråd, 2014. (se>>her).

 • "Three Challenges and a Fine Kept Balance", Anker Brink Lund and Christian S. Nissen i Public Value Report, 2013/14 - TEXTE, ORF.

2013

 • "What's So Special About Public Service Media Management?" (International Journal on Media Management" 15:69-75, 2013). Se >> her.

 • "Fortæl os hvor vi skal hen - og giv os plads til at gå selv", i Nick Allentoft og Jens Hornemann (red.): Offentlig effektivisering, Debat og perspektivisering, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2013, side 50-54. Se >> her.

 • "Organisational Culture and Structures in Public Media Management - in search of a model for the digital age", in Public Media Management for the Twenty-First Century: Creativity, Innovation, and Interaction, eds. Michal Glowacki and Lizzie Jackson (Routledge 2013), pp. 81-102 (see >> her)

 • "What's so special about Nordic Public Service Media - An Introduction", in Ulla Carlsson, ed. Public Service Media from a Nordic Horizon, Politics, Markets, Programming and Users. NORDICOM, University of Gothenburg, 2013, pp. 9-16. Se >> her.

 • "Et S.O.S fra forskningens maskinrum - om styring og ledelse af universiteternes forskning". Anmeldelse af Fay & Budtz Pedersen (eds.): Hvordan styres videnssamfundet? - Demokrati, ledelse og organisering (Nyt fra samfundsvidenskaberne 2012). Kritik nr. 202, april 2013, side 158-163.

 • "Symfoniorkestret og dets mange ledere" , Kapelmesteren, nr. 53, forår 2013, side 6-9 (se>>her)

2012

 • Nabolandskultur i Norden - udbredelse, adgang og brug. Rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd 2012. Kan downloades >> her.

 • "På udkik efter folkeligheden" i 'Hvorfor skal hverdagen ligne en slutspurt? - Højskolen til debat 2012' Tobias Beck m.fl. (eds), side 21 - 38, Klim 2012. Mere om bogen, se >>

2011

 • Organisational Cultures and Structures in Public media Management - in search of a model for the digital era. Version 2.0. (Paper til Det danske Ledelsesakademis konference på CBS december 2011) Download >> her.

 • Lederskab - til borgernes bedste. Gyldendal 2011 (Se mere >> her)

 • Small Among Giants. Television Broadcasting in Smaller Countries (eds. Gregory Ferrell Lowe & Christian S. Nissen) NORDICOM, Göteborg Universitet 2011. Se >> her

 • "Da public service sejrede endeligt" i Tilbageblik fra 2020. Hvad skete der med medierne? (red. Anker Brink Lund og Stig Andersen) Gyldendal 2011.

2010

 • "Hvor er magten blevet af?" i Helle eller Løkke? (red. Clement Behrendt Kjersgaard og Nikolaj Vitting Hermansen) Ræsons Paperback 2010

 • "Jeg vænner mig aldrig til det med morfar" i Børnebørn - En antologi om bedsteforældre og deres børnebørn. (red. Claus Ib Olsen) Lindhardt og Ringhof, 2010.

2009

 • På Ministerens Vegne. At styre og lede i statens tjeneste (red. Christian S. Nissen), Handelshøjskolens Forlag 2009. 2. oplag 2010. Indholdsfortegnelse >> se her.
  - "Rigshospitalet 1991-1994. Da DJØF-kulturen mødte en anden virkelighed" (Kapitel 15, side 305 - 329)
  - "Vi har sejret ad helvede til - men var det godt alt sammen?" Moderniseringsprogrammet i 25 år (Kapitel 10)
  - "Minister - departementschef. I grænsefeltet mellem politik og forvaltning" (Kapitel 7)
  - "Embedsmænd i jeans og T-shirt" (Kapitel 3)
  - "Introduktion" (Kapitel 1)

2008

 • Symfoniorkestrets ledelsesunivers. Mellem kollektiv individualisme og autoritær orden (Paper til Det danske Ledelsesakademis konference december 2008) Download her

 • "I spændingsfeltet mellem ejere, kunder og medarbejdere - ledelse af store offentlige serviceorganisationer" i Ledelse og Erhvervsøkonomi nr. 3, 2008, side 69 - 76.

 • Øjenvidneberetning fra Studenteroprøret'68. Københavns Universitets jubilæums webside 2008 >> se her

 • "Det er lettere at pege fingre end at vise vej - et bud på tre fremtidsscenarier for offentlig styring og ledelse" i Preben Melander, ed: Det fortrængte offentlige lederskab, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008.

2007

 • "Offentlige bestyrelser" artikel 3.11, side 1-26) Bestyrelseshåndbogen 2007 (Børsens Forlag) >> se her

 • "Om kodeks for god offentlig topledelse - det er næsten for godt til at være sandt" i Carsten Greve (red.) Offentlig ledelse og styring. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007.

 • “Para uma reorganização do serviço público de media. Responsabilidade social, independência institucional e autonomia editorial no quadro da relação problemática entre o estado e o Mercado” (pp. 39 – 59) SERVIÇO PÚBLICO DE TELEVISÃO: DESAFIOS PARA O SÉCULO XXI. Joel Frederico da Silveira e Luís Marques (org.) CIMDE – Centro de Investigação Media e Democracia 2007. Se >> her   

 • Generalens veje og vildveje - 10 år i Danmarks Radio. Gyldendal 2007. Se >> her

 • Making a Difference. Public Service Broadcasting in the European Media Landscape, ed. Christian S. Nissen (John Libbey Publishing 2006). Klik her for flere informationer om bogen.
  - Faire la Différence. La radiodiffusion de service public dans le paysage audiovisuelle européen. Directeur de publication Christian S. Nissen (John Libbey Publishing 2006). Klik her
  - Fare la Differenza. Il servizio pubblico radiotelevisio nel panorama mediatico europeo. A cura di Christian S. Nissen (Roma 2007) Klik >> her

 • "No public service without both Public and Service - Content provision between the Scylla of populism and the Charybdis of elitism" in Christian S. Nissen ed. Making a Difference (se ovenfor).
  * "Le service public ne peut se passe ni de service, ni de public - La fourniture de contenu entre le Charybdie du populisme et le Scylla de l'étisme" dans Christian S. Nissen ed. Faire la Différence
  * "Non esiste servizio pubblico senza pubblico e senza servizio. - La fornitura di contenuti, tra la Scilla del populismo e la Cariddi dell'elitismo".

2006

 • Public service media in the information society. Report prepared for the Council of Europe’s Group of Specialists on Public Service Broadcasting in the Information Society (MC-S-PSB), 2006. >> Hent rapport (pdf)
  * Les médias de service public dans la société de l’information. Rapport préparé pour le compte du Groupe de spécialistes sur le service public de radiodiffussion dans la société de l’information (MC-S-PSB) 2006. >> Hent rapport (pdf).

2005

 • The Public Service Nun. A Subjective Tale of Fiction and Facts in Cultural Dilemmas in Public Service Broadcasting, eds. Lowe and Jauert, RIPE@2005, Nordicom 2005. Gothenburg University. (>> Hent her)

 • "Om kodeks for god offentlig topledelse - det er næsten for godt til at være sandt!". (Nordisk Administrativt Tidsskrift, nr. 3 2005, side 214-219)

2004

 • 50 Huse i Lund og menneskerne i og omkring dem. Eget tryk 2004. Hent rapport her >> (pdf)

 • Media with a Purpose – Public Service Broadcasting in the digital era. A report from the EBU Digital Strategy Group (European Broadcasting Union), (ed.) 2003. Hent teksten >> her (EBU homepage)

2003 - og tidligere

 • "Historien som slagmark" i Opgøret om den kolde krig (red. Bent Blüdnikow, Peter la Cours Forlag) Kbh. 2003

 • “How should Public Service broadcasters be (re-) organised in the multimedia future? Strategic advice for PSB top management.” (background paper to EBU Digital Strategy Group, February 2002)

 • ”Forandringens veje og vildveje – et testamente fra omstilling i store offentlige institutioner” i Offentlig ledelse på dagsordenen (red. Steen Hildebrandt og Kurt Klaudi Klausen) Børsens Forlag, København 2001.

 • ”DR i folkets tjeneste. Medier for massen – mit eller vores? – Er der stadig et folk at være i tjeneste hos?” Folkelighed år 2000, 2. del, Vartovs Konferenceserie nr. 2.

 • ”Vi skyder på pianisterne – og glemmer melodien” i Ledelse i Danmark – Anklage og forsvar, 20 bidrag til debatten om ledelse i Danmark (red. Jørn Jespersen, Bøje Larsen, Preben Melander og Christian S. Nissen. Jurist- og økonomforbundets Forlag, København 2000).

 • ”En kvinde uden en mand er som en fisk uden cykel” i Samspillet mellem Erhverv & Kultur, Dansk Management Forum 1996.

 • ”Kommunikation som værktøj i en forandringsproces: Hold kæft – eller gør noget ved trittet og retningen !” i Med venlig hilsen (red. Ole Albæk og Nick Dalum, Dafolo Forlag) Frederikshavn 1994

 • ”Institutionsdrift mellem stat og marked – Producerende institutioners vilkår” (Nordisk administrativt Tidsskrift no. 4 1991).

 • ”Vi er en generation af ledelsesmæssige eunukker” i Uddannelse nr. 6 (Undervisningsministeriet 1991). Se >> her.

 • Fra samurai til moderne manager: Hvad kan vi lære af japansk offentlig ledelse? (red. Mai Buch, Tom Jacobsgaard, Bøje Larsen, Christian S. Nissen og Kurt Markworth, Forlaget Sporskiftet), København 1988.

 • Offentlige udvalg og kommissioner: Syltekrukke eller udenomsparlamentarisme. (red. Bent Christensen og Christian S. Nissen. Jurist- og økonomforbundets Forlag) København 1984.

 • ”Et system i splid med sig selv – om ’det skæve Danmark’ og Petersens garagebyggeri” (Byplan 1984, no. 2).

 • ”Det bistandspolitiske udvalg – for at skabe ro om bistandspolitikken” (Dansk udenrigspolitisk Årbog 1982).

 • ”Træk af dansk energiadministrations udvikling 1950-1980” (Nordisk administrativt Tidsskrift 1981).

 • ”Den politiske ledelse i centraladministrationen” (Nordisk administrativt Tidsskrift, 1979)

 • ”Kommune, amt og stat – Konflikt og sammenhæng mellem koordinations og decentraliseringshensynet belyst ved nogle eksempler fra Miljøministeriets lovgivning” (sammen med Marianne Viltoft) (Juristen og økonomen 1978).

 • Spillet om Gjellerup – et undervisningsspil om lokalsamfundet (sammen med Jimmy Stahr) Jul. Gjellerups Forlag, København 1977

 • ”Politik er både at ville og at kunne – Om politik og økonomi i politikforskningen” (Økonomi og Politik, jubilæumsnummer, no. 4 1976, København 1977).

 • Olie og energipolitik (sammen med Claus Balle) Akademisk Forlag, København 1976.

 • Dansk Energipolitik. Den offentlige styring af energisektoren. Institut for samfundsfag, Københavns Universitet. Arbejdspapir 1976/3.

 • ”Problemstillinger i politologisk analyse af oliekrisen og dens konsekvenser” (Dansk udenrigspolitisk Institut, forskningsrapport nr. 3, Samfundsvidenskabeligt Forlag 1976).

 • Konflikt – samarbejde: Spil og virkelighed (sammen med Christian Thune) Akademisk Forlag, København 1976.

 • Økonomi og politik i det internationale oliesystem. Institut for samfundsfag, Københavns Universitet, Arbejdspapir 1975/2.

 • ”Styring af universitetet – og af tankerne” (Økonomi og Politik, 1974, no. 1).

 • Studenter ’69: Reform – revolte (red. Christian S. Nissen) Udgivet af Studenterrådet ved Københavns Universitet, Odense 1969.

 • Hvorfor studenteroprør? (sammen med Finn Ejnar Madsen) (Nordisk Forum, hefte 5/6 1968)

2012-11-08 15.36.14.jpg