Med CARE i Bac Kan Province, Vietnam, November 2009

Med CARE i Bac Kan Province, Vietnam, November 2009

Status 2009

Jeg har også i år nydt friheden til på den ene side at tage imod opgaver, jeg synes er vigtige og som jeg har lyst til, og på den anden at sige nej tak, når disse to forudsætninger ikke kunne opfyldes. Det er jo en ren luksus, som jeg kunne unde andre, der som jeg nærmer sig en alder, hvor mimrekortet er inden for rækkevidde.

medieområdet har jeg - udover deltagelse i en række konferencer og møder rundt omkring i Europa - indgået et to-årigt kontraktforhold med Open Society Institut i London (OSI), (en del af George Soros Foundation) som medlem af instituttets Editorial Commission for den undersøgelse af mediedigitaliseringens betydning for civil society i en række lande i Europa, Asien, Afrika og Amerika.

Bogprojektet om ”Broadcast in Small Nations”, som jeg redigerer sammen med professorerne Greg F. Lowe og Robert Picard er nu godt i vej med en halv snes fremragende bidragydere fra Nordamerika og Europa. Jeg er i den forbindelse blevet knyttet til the Media Management and Transformation Centre (MMTC), Jönköping International Business School, som research associate. Her ved årets slutning har Europarådets “Steering Committee on Media and New Communication Services” (CDMC) opfordret mig til at indtræde i den nye “Ad hoc Advisory Group on Public Service Media Governance”. Noget jeg – i lyset af de problemer, der er i flere og flere lande – med glæde har sagt ja til.

Inden for ledelsesfeltet udkom ”På Ministerens Vegne. At styre og lede i statens tjeneste” (Se indholdsfortegnelse her)(Handelshøjskolens Forlag)som jeg sammen med fem andre forhenværende statslige ”topchefer” i et par år har arbejdet med (se publikationslisten nr. 38). På Center for Virksomhedsudvikling og ledelse (CVL/CBS) har jeg deltaget i arbejdet inden for ”FORUM for fremtidens offentlige ledelse og styring”, herunder udarbejdelsen af et treårigt forskningsprogram om ”Fremtidens lederskab i den offentlige sektor”, som vi håber, kan igangsættes i det kommende år. Som et "reality check" er bestyrelsesarbejdet på Det danske Filminstitut og Roskilde Universitet en kærkommen lejlighed til kontakt virklighedens ledelsesverden". På RUC er vi efter rektorpostens besættelse nu i gang med et spændende udviklingsarbejde inden for undervisning og forskning.

Arbejdet i CARE Danmark’s bestyrelse i CARE’s international’s Executive Committee har i år været præget af organisationens særlige satsning på klimaspørgsmålet, både i felten og det store forberedelsesarbejde op til COP15 her i København. I efteråret havde jeg lejlighed til at besøge en række bistandsprojekter, som CARE Danmark står for i Vietnam. Landet er inde i en voldsom udvikling og økonomisk vækst, der risikerer at gå uden om en række etniske minoriteter i bjergegnene nordvest for Hanoi. Det er bl.a. her CARE arbejder.

hjemmefronten har året været præget af samværet med de fem par børn/svigerbørn og de indtil nu fire børnebørn. Min kone, Mai Buch, og jeg fortsatte vores sommer fjeldvandringer op igennem Norge, hvor vi i år gik fra Turtagrø til Sota sæter. Vi besøgte her i efteråret et af børnebørnene, som med sine forældre holder barselsorlov på Bali. Og så er vi midt i en større ombygning af vores køkken på Østerbro. Alt i alt et muntert, virksomt liv, hvis kvalitet især ligger i kontakten med en masse spændende og dejlige mennesker, som jeg har al mulig grund til at takke for, at jeg må være med i deres engagerede cirkler. 

Tilbage til forsiden Klik