I Dovre fjeldet, Norge, juli 2013

I Dovre fjeldet, Norge, juli 2013

Status 2013

Årsrapporten for 2013 er i år skrevet med det ene ben i rygsækken på vej til New Zealand for en måneds hårdt tiltrængt ferie med hustruen. En tour de force rundt i landet med et antal afstikkere op i bjergene på sydøen.

Det forgangne år har heldigvis fortsat tidligere års blanding af mange forskellige opgaver. På CBS har jeg – udover CVL (Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse) fået en ny forankring ved, at mit adjungerede professorat også er blevet tilknyttet det nye Center for Civilsamfundsstudier (se >> her). På mange måder et forskningsfelt, som knytter forbindelse til meget af det, jeg igennem årene har beskæftiget mig med. På godt og ondt er det som om vi i disse år, i frustration og vildrede over velfærdssamfundets og folkestyrets gradvise aftakling, søger tilbage til de folkelige bevægelser, som var dets fundament. Og det med en sådan målrettethed, at det risikerer at blive kvalt i nyttetænkningens kvælertag som en ”frivillighedens” endnu uudnyttet, gratis ressource.

En anden tangent har ført mig fra sidste års arbejde med rapporten om spredning af nordisk nabolandskultur til en opgave for NORDICOM/Göteborgs Universitet (se >> her) og Nordisk Ministerråd med en udredning af behov og muligheder for at gøre de nordiske landes kulturstatistik mere sammenlignelig. Det har givet spændende, nye kontakter til kulturforskere, statistikere og embedsmænd i de nordiske lande.

Efter syv år i Filminstituttets bestyrelse udløb min periode i foråret 2013. Og RUC’s bestyrelse forlader jeg i efteråret 2014 efter otte år. Det er to bestyrelser, jeg vil komme til at savne. Til gengæld er arbejdet i CARE blevet mere tidskrævende, ikke mindst fordi vi i den internationale moderorganisation, CARE International er midt i en meget vanskelig organisatorisk omlægning, som ikke er nået så meget længere end, da jeg skrev om det for et år siden.

Arbejdet i redaktionskomiteen for ”Mapping Digital Media – Journalism, Democracy and Values” (se >> her) under Open Society- / Soros Foundations er nu ved at være ved vejs ende. Af de oprindeligt planlagte 60 landerapporter er 50 lagt på nettet sammen med en række tematiske rapporter. I det kommende år vil arbejdet mere bestå i formidling og rådgivning ved møder og seminarer rundt omkring i verden.

I år havde vi fire børnebørn med i de norske fjelde. Det gælder jo om at få givet dem fjeldbacillen i tide, så Mai og jeg har nogen til at bære rygsækkene, når vores egne rygge ikke længere slår til.

- og så afsted til New Zealand.