Med CARE i Nepal marts 2017

Med CARE i Nepal marts 2017

Status 2017

Jeg troede - som så ofte før - ved årets begyndelse, at 2017 ville blive et år, hvor jeg kunne tage det med lidt mere ro. Den seniore freelancers blanding af privilegiet ved at kunne slappe af og en lidt bekymret forventning til arbejdslivets snarlige udfasning. 

I foråret fyldte arbejdet i CARE meget. I CARE International var det forberedelsen af et Council møde i Oslo, hvor vi langt om længe fik en mere grundig drøftelse af den omvæltning af bistandsorganisationernes rolle og vilkår, som følger af nye globale strukturer og udviklingerne i mange modtagerlande. I CARE DK arbejdet med et generationsskifte både i sekretariatets ledelse med en ny generalsekretær og i bestyrelsen, hvor vi er flere, der har besluttet at træde tilbage i løbet af foråret 2018. Derfor var rejsen til Nepal med vores protektor, Prins Joachim, formentlig den sidste af en lang række "field visits", jeg igennem 12 år har været på i de lande, hvor CARE arbejder.

Lige før sommerferien blev jeg kontaktet af Kulturministeriet med henblik på deltagelse i et udredningsarbejde om de statsanerkendte museer. Tre måneders intensivt arbejde blev afsluttet med offentliggørelsen af rapporterne i begyndelsen af december, se >> her. Så må vi se, hvad der kommer ud af det. Men det har under alle omstændigheder været både interessant og sjovt at vende tilbage til en museumsverden, jeg forlod for 30 år siden. Parallelt med det har jeg for Københavns Kommune deltaget i arbejdet med udvikling af scenarier for biblioteksvæsenet. Det skal være færdigt i løbet af foråret.

Anskuet lidt "von oben" er det faktisk slående, hvor meget "public services" som museer, biblioteker og medier er i samme båd udfordrede af digitale platforme og en mere individuelt orienteret folkelig kultur. Og for nu at blive i det spor begyndte jeg i forsommeren på arbejdet med en undersøgelse beslutningsprocessen frem mod det kommende medieforlig i Folketinget for perioden 2019-2022 om dansk public service, dvs. først og fremmest DR's fremtid, som lige nu tegner sig meget dyster. Jeg regner med at være færdig i slutningen af 2019, hvor jeg iflg. min aftale med Gyldendal skal levere manuskriptet.

Alt i alt ret gav året altså hverken rum til den første eller anledning til den anden af de to omtalte elementer i seniorlivet.  I stedet blev det til en masse kontakter til og samararbejde med en mange engagerede mennesker, som jeg er meget taknemmelig for.