Med CARE i Phongsaly, Laos, november 2014. Rishøsten afskalles her ved håndkraft.

Med CARE i Phongsaly, Laos, november 2014. Rishøsten afskalles her ved håndkraft.

Status 2014

I året, der er gået, er flere større, længerevarende engagementer blevet bragt til en ende.  Lidt vemodigt at skulle forlade opgaver, der har optaget mig så meget. På den anden side sker det med en vis tilfredshed, fordi noget af det er lykkedes. Og så er det faktisk sundt både at vende blikket i andre retninger og lade nye kræfter bringe stafetten videre.

Det gælder f.eks. bestyrelsesarbejdet på Roskilde Universitet, hvor min 8 års periode udløb her i efteråret.  Spændende har det været, og mange gode ting er gennemført af RUC's medarbejdere og ledelse. Men jeg er i årenes løb blevet mere og mere bekymret og kritisk over for den måde, hele universitetssektoren styres og ledes på.

Arbejdet som en af fem ”editorial commissioners” i projektet Mapping Digital Media (gennemført af Open Society- /Soros Foundations), er efter 5-6 års arbejde nu afsluttet med den sammenfattende slutrapport (se her >> ).  Mediedigitaliseringens betydning for journalistik, demokrati og ytringsfrihed i 56 lande er blevet belyst og resultaterne offentliggjort på nettet. Billedet ser ikke lyst ud – for nu at sige det lavmælt og kortfattet.

Endnu et større projekt er bragt til ende. I fem år har jeg været med i programledelsen for det såkaldte SLIP projekt på CBS/CVL om fremtidens offentlige lederskab. Projektet, der har været finansieret af Finansministeriet, afrundedes i november med publicering af 3 store antologier og en ”afslutningskonference”.

I begyndelsen af november afsluttede jeg godt et års arbejde for Nordisk Ministerråd med at udrede behov og muligheder for at udvikle en kundskabsbase for nordisk kulturpolitik, bl.a. ved at gennemføre en bedre samordning af nordisk kulturstatistik (rapport kan ses her >> ) . Så må vi se, om der i det nordiske kultursamarbejde er interesse for og vilje til at gøre noget ved sagen.

Her i årets sidste måned er jeg så blevet udpeget som medlem af kulturministerens "Public service-udvalg", som i en to årig periode 2015-2017 skal prøve at udrede, hvilken rolle public service medier skal og kan spille i en fremtid, hvor mediedigitaliseringen skaber helt nye vilkår og muligheder. Se >> her.

Ved siden af foredrag og diverse ad hoc opgaver har jeg fortsat skriveriet (se her >> ). Og det vigtige arbejde i CARE har i det forgangne år, udover bestyrelsesarbejdet både her i landet og i Care International bl.a. givet mig mulighed for i efteråret 2014 at besøge projekter i CARE's arbejdsmark i Indien og Laos. Meget nyttigt og opmuntrende. For ærligt talt kan jeg godt under de langtrukne diskussioner ved mødebordene på "vesterlandske" hoteller af og til komme i tvivl om, hvilken effekt det hele har ude i fattigdommens virkelighed. Den tvivl bliver mindre, når man møder fattige bønder blandt marginaliserede folkeslag, der gennem bistand fra CARE har frigjort sig fra tilbagevendende sult.

I det private, som slet ikke hører til på denne side, er der kommet to nye børnebørn til verden, så vi nu har en flok på hele ti.