Fra emma forelæsningen på universitetet i Warszawa, juni 2018

Fra emma forelæsningen på universitetet i Warszawa, juni 2018

Status 2018

For første gang i mange, mange år gik 2018 som planlagt - så nogenlunde da. Jeg havde brug for noget mere, sammenhængende tid i kalenderen, og det betød bl.a. et farvel til bestyrelsesarbejdet i CARE Danmark og CARE International. Der var nu også efter mine 13 år brug for yngre og friske kræfter. Og det er der heldigvis kommet. For der er virkelig brug for nytænkning om bistandsorganisationernes rolle og dansk ulandshjælp.

Foredragsvirksomhed og andet løsarbejde har stort set været begrænset til en håndfuld møder og konferenser. Noget har ligget i kølvandet på sidste års arbejde med rapporterne om de statsanerkendte museer og fremtidens københavnske biblioteker. Andet har været drevet af lyst og ren nysgerrighed. Et af de mange privilegier, man har i den tredje alder.

Den sparede tid er så blevet brugt til arbejdet med en undersøgelse af det politiske forlig om dansk public service og DR, som blev indgået i juni 2018. Man kan mene, hvad man vil om selve forliget, men både optakten til det og resultatet kunne næsten ikke udgøre en bedre baggrund for at belyse, hvordan og hvorfor hele den bærende idé under public service medier i disse år er udfordret, både tekno- og ideologisk. Sidste efterår gik jeg i gang med at samle materiale og fik gennemført de første interviews. Den del af arbejdet fortsatte gennem hele foråret. Efter sommerferien begyndte jeg skrivearbejdet på den bog, der skal komme ud af det. Det kræver – for mig i hvert fald – uforstyrret fred og ro. Resultatet er her ved årsskiftet blevet til de første fire gennemskrevne kapitler i udkast. Men der er lang vej igen. Af færdige udgivelser i 2018 (se >> her) har der i pipelinen kun været et enkelt bidrag til en tysk bog om public service finansiering. Mit bidrag om den danske situation - skrevet og afleveret engang i 2016 - blev så ganske overhalet af medieforliget.

En overraskende og meget velkommen overspringshandling var deltagelsen i årets konference i “European Media Management Association” på Warszawa Universitet i juni, hvor jeg fik overrakt the ”Media and Democracy Karol Jakubowicz Award 2018”. Jeg havde igennem en årrække et nært samarbejde med Karol, som prisen er opkaldt efter. Han spillede i de optimistiske år efter Murens fald en vigtig rolle i polsk mediepolitik og var også på europæisk plan dybt engageret i forsvaret for ytringsfrihed og public service medier.

Familielivet plejer jeg ikke at gøre meget ud af i disse årlige arbejdsrapporter. Men det findes og trives, bl.a. ved årets 3 fjeldvandringer med tilsammen 2,5 x 4 børnebørn og hustru i Norge og Sverige.